Amaç ve Hedeflerimiz

Amacımız;

Birimin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla;

  • Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak;
  • Kadınların iş ve toplumsal hayata katılımlarını arttırmaya yönelik uygulamalar yapmak,
  • Kadınların sorunlarına karşı duyarlılığı arttırmak üzere konferans/etkinlik düzenlemek,
  • Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla işbirliği geliştirip, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının ulusal ve uluslararası boyuttaki gelişim ve düzenlemelerinin ülkemizde karşılığını bulması için çalışmalara katılmak,
  • Kadınların ekonomik, sosyal, iş hayatı ve kişisel gelişimleri için fırsatların oluşmasına katkıda bulunacakları eğitim, bilgi teknoloji ve küresel oluşumlardan yararlanmalarına yönelik iş birliklerini sağlamaya çalışmaktır.

Hedeflerimiz;

  • Toplumda, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilincin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Kadınlar ve/veya sosyal konularda geniş katılımlı araştırma yapmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşarak bilgi üretilmesine katkıda bulunmak,
  • Kadın haklarının ve kadının eğitim ve fırsat eşitliğinin korunmasına yönelik girişimlere katkıda bulunmak,
  • Kadın haklarının gelişmesi için işbirliklerine giderek, konferans, eğitim, seminer, panel, etkinlik gibi uygulamalardan bir veya birkaçını gerçekleştirip, konu ile ilgili farkındalık ve bilinirlik arttırmaktır.