Misyon & Vizyon

Kadın ve Sosyal Araştırmalar (İKÜ-KAD) Biriminin misyonu; araştırmaya dayalı bulgular doğrultusunda kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ile ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda gelişmesi ile haklarının korunmasını sağlamaya yönelik, çalışmalar yapmaktır.

Kadın ve Sosyal Araştırmalar (İKÜ-KAD) Biriminin vizyonu; toplumun her kesiminden kadınların daha başarılı, toplumsal hayatın içerisinde  daha fazla rol alan, her açıdan donanımlı ve farkındalıkları gelişmiş bireyler olmalarını sağlamak için kadınlara, erkeklere ve gençlere yönelik

  • Eğitime dayalı
  • Bilimsel bilgiler ışığında
  • Çağdaş
  • Yenilikçi
  • Bütünleştirici
  • Yaratıcı
  • Teşvik edici ve özendirici çalışmalar gerçekleştirmektir.