İKÜKAD ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kulübü’nden “Kadın Cinayetlerini Durduracağız” Mesajı...

İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi (İKÜKAD) ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kulübü (TCEK) iş birliğinde, “25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” kapsamında bir söyleşi gerçekleştirildi. Türkiye’de yaşanan çoğu kadın cinayetini gönüllülük esasıyla ele alan ve davalarını savunan Avukat Sibel Önder, 26 Kasım Salı günü Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda düzenlenen “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddette Gelinen Sok Nokta” konulu etkinlikte, katılımcılara çarpıcı bilgiler aktardı. Türkiye’de yaşanan kadın cinayetleri ile ilgili istatiksel verileri paylaşan Önder, aynı zamanda cinayetlerin öykülerini, yaşanan ihmal ve hataları, kadın haklarını, şiddetin nedenlerini yaşanmış gerçek davalardan yola çıkarak çeşitli örneklerle irdeledi. Öğrencilerin bilinçlenmesi konusunda yaptığı sunumla dikkatleri çeken Sibel Önder, söyleşinin sonunda öğrencilerle birlikte “Kadın Cinayetlerini Durduracağız” mesajı verdi.