İletişim Sanatlari Yüksek Lisans Programi Öğrencilerinden “Geçmişten Günümüze Sinemada Kadın” Sunumu

İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında 11 Mart Perşembe günü saat 14.00’te Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması üzerinden, İletişim Sanatları Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans programı öğrencileri ile birlikte “Geçmişten Günümüze Sinemada Kadın” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yüksek lisans öğrencilerinin film çözümlemeleriyle hazırladıkları sunumda, sinema tarihindeki önemli eserlerde kadınların, kadın haklarının, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet rolleri kavramlarının nasıl yansıtıldığı ve seyirciye nasıl aktarıldığı ele alındı. Kadınlara temel hak ve özgürlüklerini çoğu ülkeden önce veren Türkiye’nin şu anki kadın hakları tablosunun da ele alındığı sunumda, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.