“Kadın-İletişim-Dil ve Söylem”

İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi (İKÜKAD), 28 Kasım Perşembe günü Önder Öztunalı Konferans Salonu'nda “Kadın-İletişim-Dil ve Söylem” başlıklı etkinlikle kadının Türk kültürüne yerleşmiş söylemlerdeki yerini ele aldı. Sosyolog Serap Duygulu, toplumsal boyutta kadınların yaşadığı sıkıntıları, ortak kültürde kadınların konumlandığı yeri dilimize yerleşen söylemler üzerinden örneklendirerek açıkladı. Etkinlikte yer alan diğer konuşmacı Avukat Leyla Yüzücü, hukuksal süreçlerde dahi kadınlara biçilen rolün dava süreçlerine yansımasını, savunduğu davalar ve yaşanan gerçek olaylar üzerinden bir sunum gerçekleştirdi. Tiyatrocu Fatih Mühürdar ise geçmişte ortaya konan sanat eserlerindeki kadın olgusunun günümüz sanat eserlerinde bambaşka biçimlerde konumlandırılması ile kadının toplumsal yaşamdaki yeri arasında bağlantı kurarak olaylara ilişkin yorumlarını dile getirdi.